Urgentie

In India leven miljoenen straatkinderen. Hoe klein ze soms ook zijn, ze zijn op zichzelf aangewezen om te overleven. Ze zoeken naar eten tussen het vuil, moeten bedelen of stelen om te overleven. Misbruik, ziekte, misdaad, er is geen perspectief op een beter leven. Enkele feiten:

  • 2 miljoen kinderen leven in de slums
  • In India sterven jaarlijks 2,3 miljoen kinderen onder de 5 jaar
  • 18 miljoen kinderen zijn slachtoffer van kinderarbeid

 

Missie

Stichting Grace Care Movement in India is opgericht door pastor John Kalathil. Zij helpen straatkinderen in India en geven ze te eten en drinken, verstrekken eerste medische zorg en brengen ze hygiëne bij. Hun adagium is 

‘Bringing back the lost smile’ 

en dat is precies wat je ziet gebeuren bij de kinderen.

Wij van Stichting Grace Care Nederland (zie de “over ons” pagina) hebben dit geweldige werk en resultaat gezien en bieden hulp aan Stichting Grace Care Movement in India.

Waar zet Grace Care Movement zich voor in?

Liefdevol gezin - Grace Home

Er zijn kinderen die het alleen niet redden. Na toestemming van overheidsinstanties, overleg met eventuele familieleden, medische controles en behandelingen, kunnen zij worden opgenomen in “Grace Home” waar ze liefde en aandacht, onderdak, kleding, voedsel en medische zorg krijgen. Er zijn ca. 100 kinderen in deze grote familie!

Opleiding - Grace Academy

Basis- en middelbaar onderwijs volgen de kinderen binnen het Grace Care, voor beroepsonderwijs gaan jongeren naar een kostschool elders in het land.

Lokaal betrokken - Grace Shelters

Grace Home vervult een belangrijke rol voor de plaatselijke gemeenschap.

  • Straatkinderen krijgen dagelijks enkele uren opvang, eten, drinken, medische zorg, lees- en schrijflessen.
  • Moeders en zwangere vrouwen krijgen eten, drinken, voorlichting over hygiëne, voeding en gezondheid.
  • Achtergestelde vrouwen krijgen bv. via het GIFT-project naailes. Na het behalen van hun diploma mogen ze de naaimachine houden.

Onze speerpunten

Kindsponsoring

Voor 1 euro per dag (30 euro per maand) kan een kind worden verzorgd t/m de middelbare school. Doet u mee?

Beroepsonderwijs

Het Grace Care Education Fund financiert studiebeurzen en vakopleidingen. Kosten 350-2000 euro per kind per jaar.

Huisvesting

Ca. 100 kinderen en 10 stafleden hebben een plek nodig voor wonen en studeren. En oudere jongens en meisjes moeten gescheiden wonen volgens de Indiase wet. Uiteraard zijn er grote bedragen mee gemoeid om de diverse gebouwen te realiseren en dat gebeurt dan ook gefaseerd.

Continuiteït

Daar waar mogelijk ondersteunen wij India in het vinden van partners en het opzetten van eigen inkomstenbronnen.