Over Stichting Grace Care Nederland

Ontstaan

In de periode 2009-2010 heeft een Nederlands gezin uit Hoevelaken gewoond en gewerkt in Delhi. Zij kwamen in aanraking met Grace Care Movement en hebben in die periode als vrijwilliger gewerkt voor deze lokale stichting. Na terugkomst in Nederland heeft de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ uit Hoevelaken Grace Care Movement geadopteerd als een diaconaal project. In de periode 2011-2013 zijn er over en weer bezoeken afgelegd en kon een substantiële bijdrage worden geleverd aan de opbouw van het Grace Home in Delhi. 

Na afloop van het project is op 12 februari 2014 Stichting Grace Care Nederland opgericht om de activiteiten van ‘de Eshof’ voort te zetten. Het doel van de stichting is het ondersteunen van de Indiase stichting Grace Care Movement.

Het team

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zelf hebben ervaren hoe het leven in Grace Home er aan toegaat. Het team van de stichting Grace Care Nederland bestaat uit:

Bestuur:

  • Pieter Meijer (voorzitter)
  • Judith van Hoeijen (secretaris)
  • Ilse Siebrand  (penningmeester)
  • Dicky van der Veer (algemeen)
  • Mark van Beek (algemeen)

Vrijwilliger:

  • Nico de Gier (algemeen)

Contacten met India

Bestuursleden en genodigden bezoeken (voor eigen rekening uiteraard) het Grace Home regelmatig, het streven is tenminste eens in de twee jaar. Hoewel de Indiase stichting onder streng toezicht staat van de lokale autoriteiten, controleren wij ter plaatse de financiën met name met het oog op de besteding van de Nederlandse gelden. Beleid en benodigdheden worden besproken, er is contact met de kinderen (middels klassikale lesuren die we geven, activiteiten die we met ze doen) om de onderlinge band te verstevigen. Steeds opnieuw zijn we onder de indruk hoe daar alles reilt en zeilt en hoe gelukkig de kinderen zijn. Plaatselijk spreekt men altijd over de “Grace Care family” en wij zien ze ook als één groot gezin.

 

 

Financieel

Stichting Grace Care Nederland heeft een ANBI Status wat betekent dat bijdragen van u aan de stichting in principe fiscaal aftrekbaar zijn. Of anders gezegd, onze wetgeving staat toe dat u uw bijdrage van uw bruto inkomen mag betalen. Voor informatie zie de site van de belastingdienst. Een overeenkomst voor periodieke giften is ook mogelijk. U kunt het formulier downloaden van de site van de belastingdienst. U kunt ook met ons contact opnemen, wij helpen u graag.

Stichting Grace Care Nederland maakt nauwelijks kosten. Bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning of enige andere (onkosten)vergoeding. Uiteraard betalen we maandelijks een klein bedrag voor de bankrekening en de website. Meer willen we ook niet omdat de rest, elke cent daarvan, naar India toe moet. Daar is het veel harder nodig dan hier.

Wilt u ons steunen of heeft u vragen? Wij komen graag in contact met personen en organisaties die belangstelling hebben in ons werk voor de straatkinderen van India. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Wie zijn wij?