Partners en vrienden van Stichting Grace Care Nederland

Diverse Nederlandse bedrijven en personen hebben een significante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Grace Care Movement of doen dat nog steeds. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.

Partners van het eerste uur

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’, Hoevelaken (link) steunt elke drie jaar een project dat de nood in de wereld aanpakt. In de periode 2011-2013 zette de Eshof zich in voor Grace Home in India. De Eshof heeft met name bijgedragen aan de huisvesting (het “Grace Home”) in Delhi. Niet alleen financieel maar ook door middel van reizen naar India kon jong en oud een steentje bijdragen aan dit project. Ook parochianen van de naastgelegen Paulus geloofsgemeenschap (link) hebben actief bijgedragen aan het succes van dit project.

Organisaties

Nadat het diaconaal project was afgesloten en Stichting Grace Care Nederland een feit werd, hebben enkele organisaties en stichtingen substantieel bijgedragen aan de noden en behoeften van de kinderen van Grace Care Movement.

De Nationale Postcode Loterij (link) is een Nederlandse loterij die fondsen werft om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Stichting Grace Care Nederland heeft twee keer een fantastische bijdrage van de Nationale Postcode Loterij mogen ontvangen waarmee de aankoop van de grond voor het tweede Grace Home in Zuid India kon worden gerealiseerd.

Livingstone (link) organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. De groepen die de afgelopen jaren naar Grace Home zijn geweest houden die band en daarin vervult Stichting Grace Care Nederland een rol.

De beste oliebollen van Nederland (en India!) komen volgens ons uit Barneveld. De Echte Bakker Van der Veer (link) bakt al sinds 2014 de oliebollen voor de oliebollenactie van Stichting Grace Care Nederland. Hij ondersteunt ons met een warm hart waardoor wij elk jaar een mooie opbrengst kunnen overmaken naar India.

Stichtingen

Enkele stichtingen zijn betrokken bij en hebben bijgedragen aan het werk van Stichting Grace Care Nederland.

Een plaatselijke, niet met name genoemde stichting uit Hoevelaken verstrekt giften aan niet-winst beogende instellingen. Op een aantal momenten hebben zij op verzoek van Stichting Grace Care Nederland een mooie bijdrage geleverd aan het financieren van noodzakelijke middelen voor het Grace Home.

De Stichting Weeshuis Nijkerk (link) verleent financiële steun aan kleinschalige projecten. In deze projecten staan kinderen centraal die in een achterstandsituatie leven. De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deze kinderen en heeft om die reden substantieel bijgedragen aan de huisvesting van de kinderen van Grace Home.

Particulieren

Een groeiende groep particulieren in Nederland maken maandelijks een bijdrage over, waarmee zij de ontwikkeling ondersteunen van een kind in Grace Home. Daarnaast willen er ook mensen middelen beschikbaar stellen zodat een kind hoger onderwijs kan volgen. Hierdoor kunnen deze kinderen in de toekomst in hun eigen onderhoud voorzien. Deze particulieren vormen een belangrijke vaste inkomstenbron waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Mocht u ook een maandelijkse donatie willen doen, neemt u dan contact met ons via onze contactpagina.